Virksomhedsplan

Vores mål er i samarbejde med forældrene:

  • At være med til at opbygge børnenes selvværd og selvstændighed.
  • At lære børnene at være hensynsfulde, at kunne indleve sig i andre mennesker og at respektere hinandens forskellige kulturer.
  • At børnene bliver istand til at fordybe sig, være spontane og nysgerrige og til at møde nye udfordringer.

Derfor prioriterer vi:

  • En omsorgsfuld og tryg hverdag hvor der er tæt kontakt mellem børn og voksne.
  • Børnene skal have mulighed for at lege, opleve og udforske verden, ligesom de skal gøre deres egne erfaringer sammen med andre børn, alt dette med støtte fra de voksne.
  • De nære ting, en god atmosfære i huset, imødekommende voksne der giver sig tid og er nærværende.

Fokuspunkterne for de kommende år er: Bevægelse og natur.

Bevægelse:
Børn er glade for at bevæge sig, og bevægelse er med til at styrke deres fysiske, psykiske og sociale udvikling. Derfor vil vi i de kommende år sætte fokus på børnenes motoriske udvikling. Miljøet i hverdagen skal derfor være udfordrende, så børnene bliver nysgerrige og får lyst til at bevæge sig.

 

Som voksne skal vi være bevidste om at opfordre børnene til at klare de ting, de selv kan. Samtidig vil vi inspirere børnene ved at lave forskellige former for bevægelseslege både ude og inde. Derfor er det vigtigt, at vi som voksne er parate til at være spontane og blive bedre til at finde legebarnet i os selv.

 

Handleplan for bevægelse:
I sommertiden hvor vi er meget ude arrangerer vi idrætsdage, aktivitetsdage, skattejagter, forhindringsløb- og baner. Vi vil indrette legepladsen, så børnene får lyst til at hoppe, springe og kravle. Vi har klatretræer, store trærødder, træskiver og brugte bildæk, som børnene er glade for at lege med. I efterårs- og vinterperioden laver vi indendørs bevægelseslege, både spontane, men også planlagte forløb, fællessang, teater og drama.

 

I hverdagen sørger vi for, at børnene får brugt deres krop ved at gøre alle de ting de selv kan med støtte fra en voksen, selv tage tøjet af og på, kravle op og ned ved pusleborde og krybber, cykle og løbe på rulleskøjter. I det daglige inspirerer vi hinanden og desuden deltager vi i relevante kurser.

 

Natur:
Vi vil i de kommende år være aktive sammen med børnene i naturen, og give dem en viden og en inspiration til selv at respektere og bruge naturen. I Engen mener vi, at børnene skal lære, at de er en del af naturen, og derfor bestræber vi os på, at de får udendørs oplevelser hver dag.  De skal lære at træer, planter og dyr er noget som vi skal passe på, og noget som børn og voksne sammen kan undre sig over og undersøge mere om. Jo flere konkrete oplevelser de får i naturen, jo hurtigere får de erfaringer og viden, som er grundlaget for den videre udvikling.

 

Handleplan for natur:

Naturen er verdens bedste legeplads og her kan børnene få timer til at gå med at gå på opdagelse og udfordre sig selv. Her tages alle sanser i brug, at røre, at lugte, at smage og undersøge med hænder og krop.

 

Vi bruger meget tid på legepladsen så derfor er det oplagt at få så mange naturoplevelser som vi kan på legepladsen. Vi vil indrette den med masser af naturmaterialer som børnene kan bruge i deres leg. F.eks. rødder, grene, sten, kogler, rafter osv.. Der skal være oaser af planter som får lov at vokse mere vildt. Det giver plads til flere legemuligheder og masser af dyreliv. Når der er vand i regnvandstønden skal børnene frit kunne bruge det i deres leg.

 

Vi har en bålplads, hvor vi kan hygge os med forskellig slags bålmad.

 

Hver årstid har sine aktiviteter. I foråret skal køkkenhaven gøres klar og fyldes med alt det børnene kan lide. F.eks. kartofler, gulerødder og rødbeder. Vi passer og plejer den og vander med vores regnvand og vi høster de første rabarber til rabarbergrød. Om foråret henter vi haletudser og følge deres udvikling til hen på sommeren, hvor de som små frøer sættes ud igen.

 

Hele huset tager på bondegårdstur en gang om året. I maj eller juni tager børnehavebørnene sammen med de ældste vuggestuebørn på tur til Trylleskoven, hvor børn og voksne har to hele dage ved skov og strand.

 

Om sommeren høster og spiser vi alle vores grønsager og sammen undrer vi os over, hvordan et lille frø kan vokse sig så stort. Når pilegrenene bliver tyndet laver vi en stor "børnerede" af pileflet.

 

Efterår er æbletid. Vi drager ud til en æbleplantage og plukker kassevis af æbler, som vi kan nyde langt hen i efteråret. Vi skal også ud og samle kastanier og blade.

 

Til vinter laver vi forskellige former for fuglefoder, som vi kan hænge op i træerne. I december tager vi på juletræstur, for at fælde vores eget juletræ.

Takster
Daginstitution og dagpleje

2018

 

Dagpleje

heltid: 3.616

 

0-2 år

heltid: 3.134,00

 

3-5 år

heltid: 1.826,00

 

Har institutionen madordning

koster det yderligere 640,00