Bestyrelse

Engens forældrebestyrelse består af 8 forældre og 3 ansatte. Forældrerepræsentanterne vælges på et årligt forældremøde.

 

Vores arbejde er frivilligt og ulønnet. Til gengæld har vi indflydelse på vores børns hverdag og kan arbejde for at både børn og ansatte har de bedste vilkår i hverdagen.

 

  • Vi holder bestyrelse møder hver anden måned hvor vi blandt andet planlægger vores årlige tilbagevendende fester -  primært vores jule- og sommerfest.
  • Vi afholder desuden arrangementer, hvor vi samler penge ind, så vores børn kan komme på ekstra udflugter.
  • Kost politik har været på programmet den sidste tid og en ny er netop blevet vedtaget .
  • Vi bliver informeret om budgetter og drøfter det kommende års budget.  Det meste ligger fast i den forbindelse, men vi kan være med til at påvirke, hvad der ud over det faste skal bruges penge på.
  • Vi er med til jobsamtale når der skal ansættes nye medarbejdere.
  • Ellers står det frit for hvad man vil drøfte så længe det har noget med børnehaven at gøre.
  • Møderne plejer at være hyggelige, der tages referat og enhver er velkommen til at møde op, hvis man har lyst til at se, hvad vi arbejder med.

   

De nærmere regler for forældrebestyrelser kan ses hos bestyrelsens medlemmer eller hos institutionens leder.

 

Brugerbestyrelsen i Engen består af:

 

Koglestuen Formand Joan Marcus' mor
Koglestuen   Næstformand Robert

Jonathans far

Alfe-/koglestuen  

Kassere

Louise

Liva og

Victors mor

Koglestuen Medlem Koffi Elinas far

 

Koglestuen Suppleant Miyose Saras mor
Trolde-/koglestuen

Suppleant

Erkan Alara, Yusa og Danyals far
Medarb. rep Jonna
Maiken
Sekretær Anne-Dorthe

 

Bestyrelsen holder 6 møder om året af 3 timers varighed.

Valg til bestyrelsen sker på forældremødet i september måned.

 

Takster
Daginstitution og dagpleje

2018

 

Dagpleje

heltid: 3.616

 

0-2 år

heltid: 3.134,00

 

3-5 år

heltid: 1.826,00

 

Har institutionen madordning

koster det yderligere 640,00